fbpx

LJUDSTUIDON ÄR EN MÖJLIGGÖRARE

Ljudstudio möjliggör för Piteåungdomar att sprida kunskap om HBTQI och psykisk ohälsa

STOFF kulturförening har byggt en ljudstudio för podcasts och radioteater med beviljade medel från stiftelsen Smurfit Kappa Foundation. Under hösten 2023 kommer både podcasts och radioteater börja produceras, där ungdomar ges möjlighet att göra sina röster hörda om HBTQI, psykisk hälsa och annat som berör unga människors liv.

OM LUST FOR LIFE

Projektet – som kallas Lust for Life studio – har sitt fokus på barn och ungdomars egna berättelser, och ska hjälpa till att utbilda lyssnaren kring frågor som rör HBTQI och psykisk hälsa.

PODCASTS

Genom podcasts och radioteater får ungdomar en kanal att berätta om den verklighet de möter varje dag – det blir ett utbildande material av ungdomar, för ungdomar.

STÖD FRÅN STIFTELSE

Med stöd från Smurfit Kappa Piteå har ansökan gjorts till Smurfit Kappas globala fond för sociala insatser i närområden där Smurfit Kappa har verksamhet.

Under våren 2023 kom det glädjande beskedet att Lust for Life studio beviljats medel från stiftelsen som finansierar bygget av en ljudstudio i STOFF Kulturförenings lokaler.


Lust for life projekt psykisk hälsa barn & unga